member of:         
PREDPISY SAMŠ
        2023 Medzinárodný športový poriadok FIA
        Antidoping - WADA Zoznam zakázaných látok a metód
        2024 Športové predpisy pre FIA regionálne rally / ŠPRR
        2024 Príloha L MŠP FIA
        2024 Príloha H MŠP FIA
        2024 Medzinárodný športový poriadok FIA
        2024 Príloha C MŠP FIA - pravidlá proti alkoholu
        2024 Všeobecné predpisy FIA pre podujatia mimo okruhov
        2024 Všeobecné predpisy FIA pre okruhové podujatia
        2024 Príloha M MŠP FIA - manipulácia súťaží
        2024 Príloha V MŠP FIA
 
  Individuálne testovanie
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené