member of:         
PREDPISY SAMŠ
Športové predpisy pre Rally
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
        Bezpečnostné pokyny pre rally 2021
        Športové predpisy pre FIA regionálne rally 2023 / ŠPRR s úpravami pre MSR, SRP
        Nominačný zoznam rally 2023 (22.5.2023)
        Vzorové Zvláštne ustanovenia 2023
Športové predpisy pre PAV
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Požiadavky na organizátorov PAV
        2018 Bezpečnostné pokyny FIA pre PAV
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2019
        Športové predpisy pre FIA Majstrovstvá Európy PAV – Kategória 2
        Športové predpisy pre FIA Majstrovstvá Európy PAV – Kategória 1
        Zoznam požiadaviek pre organizátorov EHC – Majstrovstiev Európy PAV
        BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PAV
        Preklad predpisu pre výpočet PF
        Zoznam zahraničných pretekárov prihlásených do MSR 2020
        Všeobecné predpisy pre medzinárodné súťaže PAV s úpravami pre MSR/SKP/MSR HA PAV od 1.1.2023
        Zoznam absolventov školenia PAV 2023
Športové predpisy pre PAO
        Štandartné predpisy pre MSR a MMSR PAO 2018
        ŠTANDARDNÉ PROPOZÍCIE PAO 2019
        UPRESŇUJÚCE TECHNICKÉ PREDPISY BOP skupiny MX-5
Športové predpisy pre autokros
        2024 Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose
        2024 národné športové predpisy AX
Športové predpisy pre karting
        Antidoping - WADA Zoznam zakázaných látok a metód
        Disciplinárny poriadok SAMŠ platný od 04.04.2018
        Štatút štátnej reprezentácie v rámci SAMŠ - platný od 17.2.2023
        2023 Technické predpisy Rotax
        2023 Športové predpisy Rotax
        2023 ROTAX MAX Challenge Technical Regulation
        2023 ROTAX MAX Challenge International Sporting Regulation
        RMC GLOBAL SPORTING REGULATIONS 2023, BULLETIN 01
        GLOBAL ROTAX MAX Challenge Sporting Regulation 2023 - Bulletin
        RMC GLOBAL SPORTING REGULATIONS 2023, BULLETIN 02
        2024 národné športové predpisy - ročenka kartingu
Športové predpisy pre rallykros
        2024 Národné športové predpisy MSR Rallykros
Športové predpisy pre minikári
Športové predpisy pre slalom
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
        2021 Športové predpisy pre automobilový slalom
Športové predpisy pre šprint
        Národné športové predpisy pre šprint 2014
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
        FIA CEZ Drag Racing Championship - Športové predpisy pre FIA CEZ v šprintoch
Športové predpisy pre drift
        Národné športové predpisy pre driftt 2012
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
Športové predpisy pre CCR
        FIA Všeobecné predpisy pre podujatia FIA svetového pohára cross-country rally 2012
Športové predpisy pre rallykros
        2020 predpisy pre MSR RX
 
  Individuálne testovanie
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené