member of:         
INFORMÁCIE - ZÁKON O ŠPORTE
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.4.2018 - Kartingové centrum
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň k 30.4.2019
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň k 31.5.2019
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2019 k 31.5.2019 - Kartingové centrum
        Piebežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň k 30.6.2019
        Piebežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň k 31.7.2019
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2019 k 31.7.2019 - Kartingové centrum
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2019 k 30.9.2019 - Kartingové centrum
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.9.2019 - Kartingové centrum
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.10.2019 - Kartingové centrum
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2019 k 31.10.2019 - Kartingové centrum
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020k 31.1.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 29.2.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.3.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.4.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.4.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.5.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.6.2020
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.7.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.8.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.8.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.9.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.10.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.10.2020
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.11.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.12.2020
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.12.2020
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.1.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.1.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku 2020 na šport mládeže-minikáry k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku 2020bna šport mládeže-karting k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.3.2021
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Stanovy SAMŠ účinné od 18.05.2017
        Organizačný a rokovací poriadok SAMŠ
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
        Zakl.listina SAMŠ
        Výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Zápis VZ SAMŠ 26.4.2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2018
        Písomné materiály k jednaniu VZ SAMŠ 2018
        Protokol volieb 2018
        Doplnená výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Výročná správa SAMŠ 2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2019
        Zmluva o sponzorstve v športe SAMŠ -TIPOS č. 21872019/050
        Výročná správa Slovenského zväzu minikár za rok 2018 (podľa §9 ods.5 zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe)
 
  INDIVIDALNE TESTOVANIE
  28.05.  RALLYE TATRY SLOVAKIA
  28.05.  GREEN RALLYE TATRY
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
  31   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2021: 272.014,- EUR
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené