member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
        Štatút vyznamenaní udeľovaných SAMŠ platný od 1.1.2023
        Štatút štátnej reprezentácie v rámci SAMŠ - platný od 17.2.2023
        Interná smernica č. 2/2023 o limitoch cestovných náhrad činovníkov na podujatiach v pôsobnosti SAMŠ
        Pravidlá pre poskytovanie príspevku na refundáciu cestovných nákladov športových a technických komisárov na podujatia v pôsobnosti SAMŠ
        Žiadosť o príspevok na podujatie od 2022
        Pravidlá pre poskytnutie príspevku reprezentantom od 2022
        Žiadosť o príspevok reprezentanta od 2022
        PRAVIDLÁ pre poskytovanie príspevku na refundáciu časti nákladov na záchranné služby (ZS) na podujatiach v pôsobnosti SAMŠ
        Žiadosť organizátora o poskytnutie príspevku na záchranné služby na podujatí
        Protokol o kontrole zložiek záchranných služieb na podujatí
        Žiadosť o refundáciu nákladov ŠK a TK od 2023
        Pravidlá pre poskytovanie príspevku na čiastočnú refundáciu prihlasovacieho vkladu na podujatie pre talentovaných športovcov v pôsobnosti SAMŠ
        Žiadosť o príspevok na čiastočnú refundáciu prihlasovacieho vkladu na podujatie
 
  Individuálne testovanie
  03.05.  SÍŤ21 RALYSPRINT KOPNA
  23.05.  51 SLOVAKIA RALLYE TATRY
  07.06.  CEZ AUTOKROS Môlča
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené