member of:         
PREDPISY SAMŠ
        2023 Medzinárodný športový poriadok FIA
        2023 Príloha C MŠP FIA
        2023 Príloha H MŠP FIA
        2023 Príloha L MŠP FIA
        2023 Príloha M MŠP FIA
        2023 Príloha V MŠP FIA
        2023 Všeobecné predpisy FIA mimo okruhov
        Antidoping - WADA Zoznam zakázaných látok a metód
        2023 Všeobecné predpisy FIA pre okruhové podujatia
        2023 Športové predpisy pre FIA regionálne rally / ŠPRR
 
  Individuálne testovanie
  20.10.  49. Garrett RALLY KOŠIC
  28  29  30  31   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené