member of:         
RALLY
        Príloha 11 VZOROVÉ ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE RALLY MSR, SRP, RALLY LEGEND
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
        Bezpečnostné pokyny pre rally 2021
        Športové predpisy pre FIA regionálne rally 2022 / ŠPRR s úpravami pre MSR, SRP
        Zápis zo zasadnutia komisie 17.12.2008
        Správa komisie za rok 2008
        Zápis zo zasadnutia komisie 28.2.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 25.5.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.12.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 16.1.2009
        Pozvánka na školenie jazdcov a organizátorov rally konaného v dňoch 2-3.3.2013
        Zápis zo zasadnutia komisie 17.9.2014
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.11.2014
        Zápis zo zasadnutia komisie 15.1.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.2.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 24.9.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 25.11.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 27.2.2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 11.7.2016
        Zápis zo zasadnutia komisie č. Zápis č. 03/2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 5.1.2017
        Zápis č. 02/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ
        Zápis č. 03/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 10.5.2017
        Zápis č. 04/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 31.7.2017
        Zápis č. 06/2017zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 15.11.2017
        Zápis č. 05/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 19.9.2017
         Zápis zo zasadnutia komisie 16.1.2018
        Správa o činnosti Rally komisie SAMŠ a disciplíny rally za rok 2017
        Zápis č. 02/2018 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Hrádok, 24.2.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 1.5.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 30.7.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 2.10.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 6.11.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 28.11.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 9.1.2019
        Zápis 02/2019 zo zasadnutia komisie 23.2.2019
        Zápis č. 03/2019
        Zápis č. 04/2019
        Zápis č. 06/2019 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 11.11.2019
        Zápis č. 07/2019 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 12.12.2019
 
  Individuálne testovanie
  28.05.  CEZ Autokros Môlča
  15.06.  17. Agrotec Rally
  26.08.  FIA CEZ Autokros Dargov
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 272.389 EUR
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené