member of:         
RALLY
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
        Bezpečnostné pokyny pre rally 2021
        Športové predpisy pre FIA regionálne rally 2023 / ŠPRR s úpravami pre MSR, SRP
        Nominačný zoznam rally 2023 (22.5.2023)
        Vzorové Zvláštne ustanovenia 2023
        Zápis zo zasadnutia komisie 17.12.2008
        Správa komisie za rok 2008
        Zápis zo zasadnutia komisie 28.2.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 25.5.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.12.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 16.1.2009
        Pozvánka na školenie jazdcov a organizátorov rally konaného v dňoch 2-3.3.2013
        Zápis zo zasadnutia komisie 17.9.2014
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.11.2014
        Zápis zo zasadnutia komisie 15.1.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.2.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 24.9.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 25.11.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 27.2.2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 11.7.2016
        Zápis zo zasadnutia komisie č. Zápis č. 03/2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 5.1.2017
        Zápis č. 02/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ
        Zápis č. 03/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 10.5.2017
        Zápis č. 04/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 31.7.2017
        Zápis č. 06/2017zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 15.11.2017
        Zápis č. 05/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 19.9.2017
         Zápis zo zasadnutia komisie 16.1.2018
        Správa o činnosti Rally komisie SAMŠ a disciplíny rally za rok 2017
        Zápis č. 02/2018 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Hrádok, 24.2.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 1.5.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 30.7.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 2.10.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 6.11.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 28.11.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 9.1.2019
        Zápis 02/2019 zo zasadnutia komisie 23.2.2019
        Zápis č. 03/2019
        Zápis č. 04/2019
        Zápis č. 06/2019 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 11.11.2019
        Zápis č. 07/2019 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 12.12.2019
        Zápis č. 03/2023 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ
 
  23.03.  CT Slovakia ring
  23.03.  CT Lubeník
  24.03.  CT Spišská Nová Ves
  29.03.  ST Ružomberok
  06.04.  CT Košice 1
  07.04.  CT Košice 2
  13.04.  CT Podlužany
  20.04.  CT Banská Bystrica
  Individuálne testovanie
  26  27  28  29   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30  31
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené