member of:         
SLALOM
26.03.2023   2. Čečejovský slalom
       MSR
  Čečejovce (SVK)
08.05.2023   XII Vranovský Slalom-memoriál Júliusa Sučíka
       MSR
  Vranov nad Topľou (SVK)
20.05.2023   SANTA Cestický Slalom
       MSR
  Cestice letisko (SVK)
19.08.2023   HSF SYSTEM Race Jahodná
       MSR
  Košice (SVK)
20.08.2023   HSF SYSTEM Race Jahodná
       MSR
  Košice (SVK)
01.09.2023   RACOON Gelnický Slalom
       MSR
  Gelnica (SVK)
17.09.2023   KLIVENT Race Slanec
       MSR
  Slanec (SVK)
 
  Individuálne testovanie
  20.10.  49. Garrett RALLY KOŠIC
  28  29  30  31   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené