member of:         
INFORMÁCIE - ZÁKON O ŠPORTE
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.8.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.7.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.6.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.5.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.9.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.10.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.11.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.12.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.12.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.1.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 28.2.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 30.4.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.4.2018 - Kartingové centrum
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.5.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 30.6.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.6.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.7.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2018
         Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.8.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.8.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.9.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.10.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.10.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.10.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.11.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.12.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.12.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2019 k 28.2.2019
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2019 k 31.3.2019
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Stanovy SAMŠ účinné od 18.05.2017
        Organizačný a rokovací poriadok SAMŠ
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
        Zakl.listina SAMŠ
        Výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Zápis VZ SAMŠ 26.4.2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2018
        Písomné materiály k jednaniu VZ SAMŠ 2018
        Protokol volieb 2018
        Doplnená výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Výročná správa SAMŠ 2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2019
        Zmluva o sponzorstve v športe SAMŠ -TIPOS č. 21872019/050
        Pretekári auto - členovia
        Pretekári karting - členovia
        Rozhodcovia - členovia
        VV SAMŠ - členovia
        Kluby - súťažiaci auto
        Kluby - súťažiaci karting
        Činovníci - členovia
        usporiadatelia - členovia
        Kluby - organizátori
        Držitelia osvedčení HU, BM, U
        Pretekári minikáry - členovia
        Rozhodcovia minikáry - členovia
        Juniori do 23 rokov
        Profesionálny športovec
        Amatérsky športovec
        Športový odborník
        Právnická osoba v športe
        Dobrovolníci
 
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  08.06.  CEZ Autokros Lučenec
  12.06.  AGROTEC Rally Hustopeče
  22.06.  PAV Oždianske serpentí
  19.07.  Dobšinský kopec
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 230 522 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV Zaluž

Minikáry 2019

46.Rallye Tatry 2019
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené