member of:         
INFORMÁCIE - ZÁKON O ŠPORTE
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.1.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.1.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku 2020 na šport mládeže-minikáry k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku 2020bna šport mládeže-karting k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 30.4.2021
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.5.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 30.6.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.7.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.8.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 30.9.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.10.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.10.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku k 30.11.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting rok.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 28.11.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku k 31.12.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.1.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k 25.1.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k 28.2.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 28.2.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k k 31.3.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.3.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.4.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.5.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.6.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 306.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.6.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.7.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.8.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.8.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.8.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.10.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.10.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.10.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.11.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k k 31.1.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k k 28.2.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.03.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.04.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.5.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.5.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.05.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.06.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.6.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.6.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.7.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.7.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.8.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.8.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.8.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.9.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.9.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.10.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.10.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.10.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.11.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.12.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.12.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.12.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 31.1.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 29.2.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 31.3.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.4.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 30.4.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.5.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.5.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 31.5.2024
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Stanovy SAMŠ účinné od 21.12.2021
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
        Zakl.listina SAMŠ
        Výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Zápis VZ SAMŠ 26.4.2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2018
        Písomné materiály k jednaniu VZ SAMŠ 2018
        Protokol volieb 2018
        Doplnená výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Výročná správa SAMŠ 2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2019
        Zmluva o sponzorstve v športe SAMŠ -TIPOS č. 21872019/050
        Výročná správa Slovenského zväzu minikár za rok 2018 (podľa §9 ods.5 zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe)
 
  Individuálne testovanie
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené